Item Infomation


Title: Hoá học hữu cơ
Authors: Hà Thị Hiền
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung chính của môn học: Kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết Hoá Hữu cơ; Mối liên quan giữa cấu tạo và khả năng phản ứng các hợp chất hữu cơ; Phương pháp điều chế và hóa tính các hợp chất hữu cơ quan trọng nhất; Phương pháp nghiên cứu, tách, tinh chế, định lượng HCHC; Các phản ứng cracking, đồng phân hóa, nhiệt phân
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10530
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật Hóa - Môi trường -Công nghệ sinh học
ABSTRACTS VIEWS

137

VIEWS & DOWNLOAD

48

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10530.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,76 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.