Item Infomation


Title: Bài giảng Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp
Authors: Bộ môn Phát triển kỹ năng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Nội dung môn học: Chương I: Kỹ năng học tập ở đại học ; Chương II: Giới thiệu về giao tiếp; Chương III: Kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói ; Chương IV: Kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ viết ; Chương V: Giới thiệu về thuyết trình ; Chương VI: Các kĩ năng trong thuyết trình ; Chương VII: Tinh thần khởi nghiệp
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10642
Appears in Collections:BG - Phát triển kỹ năng
ABSTRACTS VIEWS

4285

VIEWS & DOWNLOAD

1563

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10642.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,43 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.