Filter by collection

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

Results 1-10 of 79 (Search time: 0.117 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Bùi Thị Thu Hoà;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

  • Nội dung môn học: Chương 1: Khái niệm, lịch sử hình thành, xu huớng phát triển và tác động của du lịch; Chương 2: Nhu cầu du lịch, loại hình du lịch và các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch; Chương 3: Ðiều kiện phát triển du lịch; Chương 4: Tính thời vụ trong du lịch; Chương 5: Lao động trong du lịch; Chương 6: Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch; Chương 7: Chất luợng dịch vụ du lịch; Chương 8: Hiệu quả kinh tế du lịch; Chương 9: Quy hoạch phát triển du lịch

  • SH


  • Authors: Đào, Văn Khiêm;  Advisor: -;  Participants: - (2015)

  • Kinh tế tài nguyên môi trường. Đạo đức, kinh tế học và môi trường. Các khái niệm bền vững. Kinh tế phúc lợi và môi trường. Sử dụng hiệu quả và tối ưu tài nguyên thiên nhiên. Lý thuyết khoan hút tài nguyên tối ưu. Những vấn đề ô nhiễm kho. Tài nguyên tái tạo. Tài nguyên rừng.