Filter by collection

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-9 of 9 (Search time: 0.099 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Lê Thị Thu Hiền;  Advisor: -;  Participants: - (2019)

 • Quy hoạch và đề xuất các giải pháp kỹ thuật chỉnh trị sông, bờ biển nhằm chống bão lũ, nước dâng phục vụ dân sinh kinh tế. Tài liệu giúp sinh viên hiểu rõ Quy luật chuyển động của dòng chảy trong sông; Quy luật vận động của bùn cát trong sông; Quy luật tự nhiên của dòng sông; Các dạng công trình chỉnh trị trong sông và bờ biển.

 • LT


 • Authors: Trần Quốc Lập;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chương 3: Xác định nhu cầu nước của vùng quy hoạch; Chương 4: Yêu cầu tiêu nước và chế độ tiêu nước cho vùng quy hoạch; Chương 5: Bố trí hệ thống thủy lợi; Chương 6: Khảo sát và quy hoạch thủy lợi

 • LT


 • Authors: Đào Thị Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Bài giảng bao gồm: Phần I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị: Chương 1: giới thiệu về Đô thị, dân cư đô thị; quy hoạch xây dựng đô thị; Chương 2: Đô thị hóa; Lí luận về đô thị; Quá trình phát triển đô thị. Phần II: Thiết kế quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị: Chương 3: Thiết kế quy hoạch chung; Chương 4: Quy hoạch các khu chức năng

 • LT


 • Authors: Đào Thị Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Bài giảng gồm 2 phần: Phần I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị; Phần II: Thiết kế quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị

 • LT


 • Authors: Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Bài giảng gồm: Phần I: Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi, gồm các nội dung: Khái quát chung về quy hoạch hệ thống thuỷ lợi; Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chế độ tiêu và yêu cầu tiêu; Quy hoạch thủy lợi; Phần II: Quy hoạch giao thông đô thị, gồm các nội dung: Giao thông đô thị và quy hoạch mạng lưới đường đô thị.

 • LT


 • Authors: Hoàng Thanh Tùng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Quy hoạch và quản lý hệ thống TNN; Chương 3: Phân tích kinh tế; Chương 4: Mô hình và kỹ thuật phân tích hệ thống;

 • previous
 • 1
 • next