Filter by collection

Current filters:Current filters:Refine By:

SUBJECT

Has File(s)

Subjectacademic

Department

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Đào Thị Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

  • Bài giảng bao gồm: Phần I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị: Chương 1: giới thiệu về Đô thị, dân cư đô thị; quy hoạch xây dựng đô thị; Chương 2: Đô thị hóa; Lí luận về đô thị; Quá trình phát triển đô thị. Phần II: Thiết kế quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị: Chương 3: Thiết kế quy hoạch chung; Chương 4: Quy hoạch các khu chức năng

  • previous
  • 1
  • next