Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

SUBJECT

DATE ISSUED

Has File(s)

Subjectacademic

Department

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Đào Thị Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Bài giảng bao gồm: Phần I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị: Chương 1: giới thiệu về Đô thị, dân cư đô thị; quy hoạch xây dựng đô thị; Chương 2: Đô thị hóa; Lí luận về đô thị; Quá trình phát triển đô thị. Phần II: Thiết kế quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị: Chương 3: Thiết kế quy hoạch chung; Chương 4: Quy hoạch các khu chức năng

 • LT


 • Authors: Đào Thị Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Bài giảng gồm 2 phần: Phần I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị; Phần II: Thiết kế quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị

 • previous
 • 1
 • next