Filter by collection

Current filters:Current filters:Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Trần Quốc Lập;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

  • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chương 3: Xác định nhu cầu nước của vùng quy hoạch; Chương 4: Yêu cầu tiêu nước và chế độ tiêu nước cho vùng quy hoạch; Chương 5: Bố trí hệ thống thủy lợi; Chương 6: Khảo sát và quy hoạch thủy lợi

  • previous
  • 1
  • next