Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-3 of 3 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Trần Quốc Lập;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chương 3: Xác định nhu cầu nước của vùng quy hoạch; Chương 4: Yêu cầu tiêu nước và chế độ tiêu nước cho vùng quy hoạch; Chương 5: Bố trí hệ thống thủy lợi; Chương 6: Khảo sát và quy hoạch thủy lợi

 • LT


 • Authors: Đào Thị Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Bài giảng gồm 2 phần: Phần I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị; Phần II: Thiết kế quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị

 • LT


 • Authors: Hoàng Thanh Tùng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Quy hoạch và quản lý hệ thống TNN; Chương 3: Phân tích kinh tế; Chương 4: Mô hình và kỹ thuật phân tích hệ thống;

 • previous
 • 1
 • next