BG - Quốc phòng - An Ninh- Giáo dục thể chất (7)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7

 • LT


 • Authors: Bộ môn Giáo dục thể chất;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • -

 • LT


 • Authors: Bộ môn Giáo dục thể chất;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Sinh viên hiểu và biết được nội dung cơ bản về môn thể thao bóng chuyền (lịch sử phát triển kỹ chiến thuật, các tư thế chuẩn bị, các hình thức di chuyển trong bóng chuyền, giới thiệu kỹ thuât chuyền bóng cao tay). Từ đó yêu thích tập luyện bóng chuyền.

 • LT


 • Authors: Bộ môn Giáo dục thể chất;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung môn học: Giúp sinh viên hiểu và biết được nội dung cơ bản về môn thể thao bóng chuyền (khái niệm, lịch sử phát triển, các tư thế chuẩn bị, các hình thức di chuyển trong bóng chuyền, kỹ thuât chuyền bóng cao tay và các bài tập làm quen với bóng). Từ đó yêu thích tập luyện bóng chuyền.

 • LT


 • Authors: Bộ môn Giáo dục thể chất;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung bài giảng: 1. Giới thiệu chung môn học ; 2. Lịch sử Bóng đá trên TG và VN ; 3. Đặc điểm, vai trò, tác dụng; 4. Kỹ thuật Bóng đá; 5. Giới thiệu về Bóng đá SV Tlu