BG - Phát triển kỹ năng (6)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6

 • LT


 • Authors: Bộ môn Phát triển kỹ năng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung môn học: Chương I: Kỹ năng học tập ở đại học ; Chương II: Giới thiệu về giao tiếp; Chương III: Kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói ; Chương IV: Kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ viết ; Chương V: Giới thiệu về thuyết trình ; Chương VI: Các kĩ năng trong thuyết trình ; Chương VII: Tinh thần khởi nghiệp

 • LT


 • Authors: Bộ môn Phát triển kỹ năng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng quản trị (nhận thức bản thân, quản trị cảm xúc, quản trị xung đột, làm việc nhóm, tạo động lực, quản trị thời gian và quản trị sự thay đổi...). Hiểu tầm quan trọng của kỹ năng quản trị trong học tập, công việc và cuộc sống. Biết chuẩn bị cho phỏng vấn và tuyển dụng.

 • LT


 • Authors: Bộ môn Phát triển kỹ năng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Trình bày tổng quan về giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ viết, những vấn đề chung về thuyết trình, các kỹ năng về thuyết trình. Hướng dẫn thực hành phương pháp thuyết trình tích cực, thảo luận nhóm, làm việc nhóm

 • LT


 • Authors: Bộ môn Phát triển kỹ năng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Giới thiệu môn học; Chương 2: Giới thiệu về đàm phán; Chương 3: Tâm lý, văn hóa và pháp luật trong đàm phán; Chương 4: các giai đoạn đàm phán; Chương 5: Các kỹ năng trong đàm phán

 • LT


 • Authors: Bộ môn Phát triển kỹ năng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Phần 1. Kỹ năng viết báo cáo : Chương 1. Giới thiệu chung về báo cáo; Kỹ năng viết báo cáo tốt nghiệp; Kỹ năng trình bày báo cáo. Phần 2. Kỹ năng ứng tuyển; Đánh giá năng lực bản thân; Tìm kiếm cơ hội việc làm; Chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển; Phỏng vấn tuyển dụng