Sách - Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ sinh học (36)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36

 • SH


 • Authors: Nguyễn Thị Minh Hằng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung chính của cuốn bài giảng này bao gồm từ những kiến thức khái quát về hệ sinh thái, hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo đến các kiến thức nâng cao như mô phỏng hệ sinh thái môi trường bằng mô hình toán học, các chỉ thị sinh thái và phương pháp đánh giá sức khỏe của hệ sinh thái với các ví dụ nghiên cứu điển hình.

 • SH


 • Authors: Phạm Nguyệt Ánh (chủ biên);  Advisor: -;  Participants: Nguyễn Thị Thế Nguyên; Vũ Đức Toàn; Phạm Thị Hồng; Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Thanh Hòa; Bùi Thị Thủy (2023)

 • Giáo trình bao gồm một số bài thí nghiệm liên quan đến kiểm soát, xử lý môi trường nước, chất thải rắn và không khí. Nội dung giáo trình được chia thành hai phần: Phần một giới thiệu một số vấn đề chung về mục đích và yêu cầu của môn học, hình thức tổ chức môn học, các kiến thức chung liên quan đến thực nghiệm cũng như an toàn trong phòng thí nghiệm, cách biểu diễn kết quả thực nghiệm. Phần hai gồm các chuyên đề thực nghiệm liên quan đến lĩnh vực kiểm soát và xử lý môi trường.

 • SH


 • Authors: Nguyễn Thị Thế Nguyên (chủ biên); Phạm Thị Ngọc An (đồng chủ biên);  Advisor: -;  Participants: Nguyễn Thanh Hòa; Bùi Thị Thủy; Phạm Thị Hồng (2023)

 • Nội dung giáo trình gồm 5 chương: 1. Khái quát chung về chất thải rắn thông thường; 2. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học và cơ sinh học; 3. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; 4. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt; 5. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp.

 • SH


 • Authors: Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ biên); Phạm Thị Hồng (Đồng chủ biên);  Advisor: -;  Participants: Vũ Đức Toàn; Nguyễn Thị Phương Lan (2023)

 • Cuốn sách trình bày ngắn gọn những kiến thức cơ bản về môi trường đất, các đặc tính quan trọng về môi trường đất, động thái của chất ô nhiễm trong môi trường đất và các quá trình suy thoái đất, cũng như giới thiệu các biện pháp ứng phó với loại đất bị suy thoái do xói mòn, mặn hóa, laterite hóa phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội và biến đổi khí hậu. Một phần quan trọng trong sách tập trung giới thiệu ba nhóm kỹ thuật chính trong xử lý ô nhiễm đất là nhóm kỹ thuật cơ lý, nhóm kỹ thuật xử lý hóa học và nhóm kỹ thuật xử lý sinh học.

 • SH


 • Authors: Đinh Thị Lan Phương (Chủ biên);  Advisor: -;  Participants: Hà Thị Hiền; Trần Thị Mai Hoa; Trần Khánh Hòa; Lê Thị Thắng; Lê Minh Thành (2023)

 • Giáo trình gồm 9 chương: 1. Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn; 2. Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; 3. Các trạng thái tập hợp của vật chất; 4. Các nguyên lý của Nhiệt động học; 5. Dung dịch; 6. Động hóa học; 7. Cân bằng hóa học; 8. Tính chất của acid, base và muối; 9. Điện hóa học.

 • SH


 • Authors: Nguyễn Thanh Hòa (Chủ biên);  Advisor: -;  Participants: Bùi Thị Thủy (Đồng chủ biên); Nguyễn Thị Thế Nguyên; Phạm Thị Hồng (2022)

 • Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần 1: Những vấn đề chung: Trình bày các mục đích yêu cầu đồ án, thời gian, các tài liệu hướng dẫn làm đồ án, các nội dung cần có trong đồ án; Phần 2: Phần hướng dẫn đồ án môn học: Trình bày các bước làm cụ thể, các sơ đồ và công thức tính toán cơ bản, hướng dẫn sử dụng các tài liệu cần thiết khi làm đồ án; Phụ lục: Số liệu đề bài đồ án, tài liệu tham khảo, tiêu chuẩn thiết kế.

 • SH


 • Authors: Bùi Quốc Lập;  Advisor: -;  Participants: Tạ Đăng Thuần (2022)

 • Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: 1. Khái quát về phú dưỡng và mô hình hóa; 2. Một số vấn đề chất lượng nước điển hình ở các vực nước tĩnh nông; 3. Cơ sở lý thuyết mô hình phú dưỡng ở các vực nước tĩnh nông; 4. Khảo sát và đánh giá tình trạng phú dưỡng ở một hồ nông nội đô Hà Nội; 5. Phát triển mô hình mô phỏng phú dưỡng ở các vực nước tĩnh nông; 6. Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo trong hồ phú dưỡng bằng phương pháp mô hình.

 • SH


 • Authors: Ngô Trà Mai (chủ biên);  Advisor: -;  Participants: Vũ Đức Toàn; Bùi Quốc Lập (2017)

 • Nội dung cuốn sách này gồm: Các nội dung chính về làng nghề; Các khái niệm cơ bản về quy hoạch; Vấn đề làng nghề trong thời kỳ hội nhập là bảo tồn và phát triển; Phân loại hiện trạng chất lượng môi trường làng nghề và dự báo xu thế phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch môi trường làng nghề; Ví dụ cụ thể về một đồ án quy hoạch đã được thực hiện từ những giai đoạn 2006-2008 tại làng nghề Phùng Xá, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội).

 • SH


 • Authors: Bùi Quốc Lập (chủ biên);  Advisor: -;  Participants: Nguyễn Thị Thế Nguyên (2022)

 • Giáo trình gồm 6 chương: 1. Khái quát chung về Nhà nước và Pháp luật; 2. Lịch sử hình thành và phát triển của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam; 3. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; 4. Chế tài trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; 5. Chính sách môi trường Việt Nam; 6. Quản lý nhà nước về môi trường

 • SH


 • Authors: Nguyễn Thị Kim Cúc (chủ biên);  Advisor: -;  Participants: Hà Thị Hiền (2022)

 • Nội dung của cuốn sách đề cập đến khả năng và trữ lượng tồn lưu và tích lũy carbon của rừng ngập mặn thông qua những đánh giá chi tiết về carbon, thành phần chính cấu thành nên chu trình carbon trong hệ sinh thái này; đánh giá vai trò và vị trí của việc phục hồi, bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn trong bối cảnh toàn xã hội đang tìm kiếm những giải pháp thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

 • SH


 • Authors: Đặng Thị Thanh Lê;  Advisor: -;  Participants: Lê Thu Hương (2018)

 • Hiđro - Halogen - Oxi - Lưu huỳnh. Nhóm VA. Nhóm IVA - IIIA - IIA - IA. Kim loại chuyển tiếp d: Crom - Mangan. Kim loại chuyển tiếp d (tiếp): Sắt - Coban - Niken - Đồng - Bạc - Kẽm - Cadimi - Thủy ngân.

 • SH


 • Authors: Đặng Thị Thanh Lê;  Advisor: -;  Participants: Lưu Trường Giang; Trần Khánh Hòa (2018)

 • Chuẩn độ axit - bazơ. Chuẩn độ tạo phức. Chuẩn độ kết tủa. Chuẩn độ oxi hóa - khử. Phân tích khối lượng.

 • SH


 • Authors: Nguyễn Trọng Uyển;  Advisor: -;  Participants: Đặng Thị Thanh Lê; Lê Minh Thành; Lưu Trường Giang (2018)

 • Đo độ dẫn điện, xác định độ phân ly và hằng số phân ly của chất điện ly yếu. Đo sức điện động - Xác định điện thế điện cực. Xác định số vận chuyển theo phương pháp Hittorf. Điều chế keo và xác định ngưỡng keo tụ. Xác định độ nhớt dung dịch cao phân tử. Hướng dẫn chuẩn bị và viết báo cáo thí nghiệm.

 • SH


 • Authors: Nguyễn Trọng Uyển;  Advisor: -;  Participants: Đặng Thị Thanh Lê; Nguyễn Trung Hiếu; Nguyễn Thị Thu Hà (2018)

 • Xây dựng giản đồ độ tan của hai chất lỏng hòa tan hạn chế phenol - nước. Xác định áp suất hơi bão hòa của axeton và xác d dịnh khối lượng phân tử urê bằng phương pháp nghiệm lạnh. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng. Nghiên cứu sự hấp phụ của dung dịch bằng phương pháp đo sức căng bề mặt. Khảo sát động học của phản ứng bậc một và bậc hai.

 • SH


 • Authors: Vũ Đình Hoàng;  Advisor: -;  Participants: Lê Thu Hường; Lê Thị Thanh Trà (2018)

 • Một số kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ. Chưng cất lôi cuốn hơi nước (tinh chê tinh dầu vỏ chanh). Tổng hợp nitrobenzen. Phản ứng este hóa (tổng hợp etyl axetat). Tổng hợp một số hợp chất hữu cơ.

 • SH


 • Authors: Đặng Thị Thanh Lê;  Advisor: -;  Participants: Lưu Trường Giang (2018)

 • Kỹ thuật phòng thí nghiệm. Nhiệt phản ứng. Cân bằng hóa học - Tốc độ phản ứng. Dung dịch. Các quá trình điện hóa.

 • SH


 • Authors: Vũ Đức Toàn;  Advisor: -;  Participants: Hà Thị Hiền; Lê Minh Thành (2021)

 • Đánh giá mức độ ô nhiễm xảy ra trong môi trường, các nguồn thải, phương pháp lấy mẫu, cơ ở lý thuyết và phân tích mẫu trong môi trường; giúp hiểu biết về bản chất các nguồn gây ô nhiễm, định lượng sự tồn tại của các chất ô nhiễm trong không khí, nước, đất; tác hại của các chất nhiễm với đời sống con người