Item Infomation


Title: Giáo trình nguyên lý kế toán
Authors: Nghiêm Văn Lợi
Participants: Vũ Đình Hiển
Ngô Thị Hải Châu
Thiều Kim Cường
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Vũ Lê Lam
Vũ Thị Huyền Trang
Issue Date: 2018
Publisher: Tài chính
Abstract: Kế toán, thông tin để ra quyết định. Đối tượng kế toán. Chứng từ kế toán. Đo lường và tính giá. Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế. Báo cáo kế toán. Kế toán các hoạt động kinh doanh chủ yếu. Sổ kế toán và hình thức kế toán. Tổ chức kế toán.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10966
Appears in Collections:Sách - Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

1435

VIEWS & DOWNLOAD

739

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10966.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,51 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.