Item Infomation


Title: Giáo trình nguyên lý kinh tế vi mô
Authors: Trần Văn Hòe
Phùng Mai Lan
Issue Date: 2020
Publisher: Tài chính
Abstract: Trình bày tổng quan về kinh tế học vi mô, Lý thuyết cung cầu về hàng hóa dịch vụ; Độ co giãn, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi người sản xuất. Cấu trúc thị trường, thị trường các yếu tố các yếu tố sản xuất; thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10968
Appears in Collections:Sách - Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

2607

VIEWS & DOWNLOAD

871

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10968.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,63 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.