Item Infomation


Title: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Trần Thị Ngọc Thúy
Participants: Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Vũ Kiến Quốc
Nguyễn Như Quảng
Hà Thị Liên
Mai Thị Xuân
Nguyễn Thị Anh
Issue Date: 2018
Publisher: Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM. Tư tưởng HCM về độc lập dân tộc và chủ nghĩa XH. Tư tưởng HCM về Đảng CS Việt Nam. Tư tưởng HCM về nhà nước Việt Nam. Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Tư tưởng HCM về văn hóa, đạo đức, con người
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10984
Appears in Collections:Sách - Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

6628

VIEWS & DOWNLOAD

2547

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10984.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.