Item Infomation


Title: Bài giảng Pháp luật đại cương
Authors: Lê Văn Thơi
Nguyễn Thị Hồng Vĩnh
Participants: Tô Mạnh Cường
Đào Thu Hiền
Phạm Văn Hiền
Issue Date: 2019
Publisher: Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Pháp luật - công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Hình thức pháp luật. Hệ thống pháp luật. Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự Việt Nam
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10985
Appears in Collections:Sách - Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

2446

VIEWS & DOWNLOAD

824

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10985.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.