Item Infomation


Title: Giáo trình kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
Authors: Vũ Huy Vĩ
Issue Date: 2019
Publisher: Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ viết, những vấn đề chung về thuyết trình, các kỹ năng về thuyết trình. Hướng dẫn thực hành phương pháp thuyết trình tích cực, thảo luận nhóm, làm việc nhóm...
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10986
Appears in Collections:Sách - Phát triển kỹ năng
ABSTRACTS VIEWS

4324

VIEWS & DOWNLOAD

2212

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10986.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,19 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về



    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.