Item Infomation


Title: Bài giảng Triết học Mác - Lênin
Authors: Tô Mạnh Cường
Participants: Đào Thu Hiền
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Nga
Phạm Văn Hiển
Nguyễn Thị Hoàn
Vương Thị Huệ
Vũ Thị Thu Hương
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Khái lược về lịch sử triết học trước Mác. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác-Lênin. Những nội dung cơ bản của triết học Mác-Lênin: vật chất và ý thức, các cặp phạm trù cơ bản,...
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11022
Appears in Collections:Sách - Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

2040

VIEWS & DOWNLOAD

760

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.