Item Infomation


Title: Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học
Authors: Tô Mạnh Cường
Participants: Đào Thu Hiền
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Nga
Phạm Văn Hiển
Nguyễn Thị Hoàn
Vương Thị Huệ
Vũ Thị Thu Hương
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học: đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11023
Appears in Collections:Sách - Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

1899

VIEWS & DOWNLOAD

463

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11023.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,7 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.