Item Infomation


Title: Bài giảng Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Trần Thị Ngọc Thuý
Participants: Nguyễn Thị Anh
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Vũ Kiến Quốc
Mai Thị Xuân
Hà Thị Liên
Issue Date: 2021
Publisher: Bách Khoa Hà Nội
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11029
Appears in Collections:Sách - Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

1310

VIEWS & DOWNLOAD

649

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11029.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.