Item Infomation


Title: Bài giảng môn Bóng đá, Điền kinh, Cầu lông
Authors: Vũ Văn Trung
Participants: Nguyễn Văn Tuấn
Bùi Thị Thoa
Vũ Hải Yến
Issue Date: 2020
Publisher: Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu những phần lý luận cơ bản của môn Bóng đá, Cầu lông, Điền kinh. Cập nhật những nội dung mới và hệ thống những nội dung cơ bản phù hợp vơí nhu cầu thực tiễn của sinh viên. Phân tích nguyên lý và những kỹ thuật cơ bản trong môn bóng đá, cầu lông và điền kinh. Hướng dẫn phương pháp tập luyện, rèn luyện thân thể cho sinh viên
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11035
Appears in Collections:Sách - Quốc phòng - An ninh - Giáo dục thể chất
ABSTRACTS VIEWS

2460

VIEWS & DOWNLOAD

1296

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11035.pdf
      Restricted Access
    • Size : 12,76 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.