Item Infomation


Title: Nhập môn đại số tuyến tính: Phần 1 (từ chương 1 đến chương 5)
Authors: Gilbert Strang
Participants: Nguyễn Hữu Bảo biên dịch
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Abstract: Cuốn “Nhập môn đại số tuyến tính” là bản dịch của giáo trình “Introduction to Linear Algebra” của tác giả Gilbert Strang. Nội dung cuốn sách bao gồm: Chương 1: Giới thiệu về các vectơ; Chương 2: Giải các phương trình tuyến tính; Chương 3: Không gian vectơ và không gian con; Chương 4: Tính trực giao; Chương 5: Định thức; Chương 6: Giá trị riêng và vectơ riêng; Chương 7: Phép biến đổi tuyến tính; Chương 8: Các ứng dụng; Chương 9: Đại số tuyến tính số; Chương 10: Vectơ và ma trận phức. Phần I của cuốn sách là nội dung từ chương 1 đến chương 5.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11151
Appears in Collections:Sách - Toán - Lý - Hóa
ABSTRACTS VIEWS

2375

VIEWS & DOWNLOAD

440

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11151.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,29 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.