Item Infomation


Title: Giải tích một biến số: Phần 1 (từ chương 1 đến chương 11)
Authors: George F. Simmons
Participants: Bộ môn Toán học biên dịch
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Abstract: Tài liệu được dịch từ cuốn Calculus with analytic geometry của tác giả George F. Simmons. Phần 1 gồm các chương sau: Chương 1. Số thực, hàm số và đồ thị; Chương 2. Đạo hàm của một hàm số; Chương 3. Tính đạo hàm; Chương 4. Ứng dụng của đạo hàm; Chương 5. Tích phân bất định và phương trình vi phân; Chương 6. Tích phân xác định; Chương 7. Ứng dụng của tích phân xác định; Chương 8. Hàm mũ và hàm lũy thừa; Chương 9. Các hàm lượng giác; Chương 10. Các phương pháp tính tích phân; Chương 11. Các ứng dụng tiếp theo của tích phân
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11154
Appears in Collections:Sách - Toán - Lý - Hóa
ABSTRACTS VIEWS

4641

VIEWS & DOWNLOAD

2059

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11154.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,27 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.