Item Infomation


Title: Giải tích một biến số: Phần 2 (từ chương 12 đến chương 17)
Authors: George F. Simmons
Participants: Bộ môn Toán học biên dịch
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Abstract: Tài liệu được dịch từ cuốn Calculus with analytic geometry của tác giả George F. Simmons. Phần 2 gồm: Chương 12. Các dạng vô định và các tích phân suy rộng; Chương 13. Ciới thiệu về chuỗi vô hạn; Chương 14. Lý thuyết chuỗi vô hạn; Chương 15. Tiết diện Cônic; Chương 16. Toạ độ cực; Chương 17. Phương trình tham số. Vectơ trong mặt phẳng
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11155
Appears in Collections:Sách - Toán - Lý - Hóa
ABSTRACTS VIEWS

2236

VIEWS & DOWNLOAD

990

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11155.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,33 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.