Item Infomation


Title: Kết cấu thép
Authors: Vũ Thành Hải
Participants: Trương Quốc Bình
Vũ Hoàng Hưng
Issue Date: 2006
Publisher: Xây dựng
Abstract: Trình bày những kiến thức cơ bản về: cơ sở thiết kế kết cấu thép, liên kết hàn, liên kết bu lông, dầm thép, cột, giàn thép, cửa van kèm theo phụ lục phần cuối
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11156
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

2727

VIEWS & DOWNLOAD

1240

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11156.pdf
      Restricted Access
    • Size : 31,91 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.