Item Infomation


Title: Bài giảng Phát triển kỹ năng quản trị
Authors: Trương Thị Hương
Participants: Phạm Thị Phương Thảo
Vũ Huy Vĩ
Phạm Thị Hải Yến
Bùi Thị Phương Thảo
Bùi Thị Thu Huế
Nguyễn Thị Hương
Issue Date: 2021
Abstract: Môn học này sẽ hướng dẫn cho sinh viên biết cách đánh giá năng lực bản thân, các kỹ thuật để quản trị cảm xúc và quản lý thời gian hiệu quả, các cách thức tạo động lực trong công việc và cuộc sống, các chiến lược ứng phó linh hoạt với sự thay đổi, các phương pháp quản trị xung đột thích hợp, các kỹ năng cơ bản trong làm việc nhóm và kỹ năng ứng tuyển
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11254
Appears in Collections:Sách - Phát triển kỹ năng
ABSTRACTS VIEWS

1636

VIEWS & DOWNLOAD

600

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11254.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,77 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.