Item Infomation


Title: Nhập môn lập trình: Introduction to Computer programming
Authors: Bùi Thị Thanh Xuân
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng: Chương 1: Máy tính và chương trình máy tính. Chương 2: Các lệnh lựa chọn và lặp; Chương 3: Các kiểu dữ liệu cấu trúc; Chương 4: Hàm và truyền tham số
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11517
Appears in Collections:BG - Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

1701

VIEWS & DOWNLOAD

895

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11517.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,92 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.