Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Văn Chiếnvi
dc.date.accessioned2022-01-27T01:46:14Z-
dc.date.available2022-01-27T01:46:14Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1859-3941vi
dc.identifier.urihttp://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11695-
dc.description.abstractBài báo này trình bày các kết quả mô phỏng dòng chảy lũ hồ chứa Bản Mòng và các tiểu lưu vực vùng hạ du hồ chứa sử dụng mô hình HEC-HMS. Các thông số của mô hình HEC-HMS được hiệu chỉnh sử dụng số liệu dòng chảy lũ ngày 24-25/7/2015 và phương pháp thử sai. Mô hình HEC-HMS được kiểm định sử dụng số liệu của trận lũ ngày 26-27/7/1991, trước khi được áp dụng để mô phỏng đường quá trình lũ ứng với trận mưa lớn điển hình từ ngày 4-7/8/2017. Kết quả mô phỏng thể hiện rằng mô hình HEC-HMS đã tái hiện rất tốt đường quá trình lưu lượng lũ thực đo, với: r ≥ 0,93, NSE ≥ 0,80, chênh lệch lưu lượng đỉnh lũ thực đo và tính toán chỉ bằng 5% biên độ của lưu lượng lũ thực đo. Thời gian lũ trên lưu vực hồ chứa Bản Mòng và các tiểu lưu vực vùng hạ du hồ chứa kéo dài khoảng 24 giờ. Đồng thời, lưu lượng đỉnh lũ xuất hiện khá tương đồng với sự xuất hiện đỉnh mưa tại các trạm Bản Mảy, Bản Cuốn và Sơn La.vi
dc.languagevivi
dc.publisherTrường Đại học Thuỷ lợivi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 75 (9/2021), tr.73-81vi
dc.subjectHồ chứa Bản Mòngvi
dc.subjectHEC-HMSvi
dc.subjectDòng chảy lũvi
dc.titleỨng dụng mô hình HEC-HMS mô phỏng dòng chảy lũ hồ chứa Bản Mòng và các tiểu lưu vực vùng hạ duvi
dc.typeBBvi
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11695.pdf
      Restricted Access
    • Size : 484,31 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.