Item Infomation


Title: Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng
Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng
Issue Date: 2022
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11860
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11860.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,21 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.