Item Infomation


Title: Bài giảng Đề án chuyên ngành kinh tế phát triển
Authors: Bộ môn Kinh tế
Issue Date: 2022
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11867
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11867.pdf
      Restricted Access
    • Size : 228,79 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.