Item Infomation


Title: Giáo trình Luật và chính sách môi trường
Authors: Bùi Quốc Lập (chủ biên)
Participants: Nguyễn Thị Thế Nguyên
Issue Date: 2022
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Giáo trình gồm 6 chương: 1. Khái quát chung về Nhà nước và Pháp luật; 2. Lịch sử hình thành và phát triển của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam; 3. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; 4. Chế tài trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; 5. Chính sách môi trường Việt Nam; 6. Quản lý nhà nước về môi trường
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11873
ISBN: 978-604-67-2320-2
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ sinh học
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11873.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,66 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.