Item Infomation


Title: Phú dưỡng ở các vực nước tĩnh và phương pháp mô hình hóa: Sách chuyên khảo
Authors: Bùi Quốc Lập
Participants: Tạ Đăng Thuần
Issue Date: 2022
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: 1. Khái quát về phú dưỡng và mô hình hóa; 2. Một số vấn đề chất lượng nước điển hình ở các vực nước tĩnh nông; 3. Cơ sở lý thuyết mô hình phú dưỡng ở các vực nước tĩnh nông; 4. Khảo sát và đánh giá tình trạng phú dưỡng ở một hồ nông nội đô Hà Nội; 5. Phát triển mô hình mô phỏng phú dưỡng ở các vực nước tĩnh nông; 6. Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo trong hồ phú dưỡng bằng phương pháp mô hình.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11875
ISBN: 978-604-67-2318-9
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ sinh học
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11875.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,99 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.