Item Infomation


Title: Giáo trình Xử lý ảnh
Authors: Đinh Phú Hùng
Participants: Nguyễn Huy Đức
Issue Date: 2022
Publisher: Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giáo trình cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản của xử lý ảnh; trình bày các khái niệm cơ bản trong xử lý ảnh; Một số mô hình màu; Biến đổi cường độ sáng; Nhiễu và một số bộ lọc trong miền không gian; Một số phương pháp phá hiện biên; Bộ lọc trong miền tần số; Một số phương pháp biến đổi ảnh; Một số phương pháp nén ảnh; Xử lý hình thái.
Description: ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Khoa Công nghệ thông tin
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11891
ISBN: 978-604-316-846-4
Appears in Collections:Sách - Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2394

VIEWS & DOWNLOAD

347

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11891.pdf
      Restricted Access
    • Size : 14,93 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.