Item Infomation


Title: Đồ án môn học Kết cấu bê tông cốt thép thủy công
Authors: Vũ Thị Thu Thủy (chủ biên)
Participants: Khúc Hồng Vân
Issue Date: 2022
Publisher: Xây dựng
Abstract: Cuốn sách hướng dẫn bao gồm 3 chuyên đề chính: Tính toán thiết kế cống ngầm, cầu máng và tường chắn đất. Mỗi một loại kết cấu có nhiều dạng khác nhau, tuy nhiên tài liệu chỉ lựa chọn một loại nhất định, tương đối phổ biến, phù hợp về mặt khối lượng và thời gian để sinh viên có thể tham khảo làm đồ án môn học.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11944
ISBN: 978-604-82-7011-7
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

1626

VIEWS & DOWNLOAD

571

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11944.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,58 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.