Item Infomation


Title: Tìm hiểu việc sử dụng sách điện tử của sinh viên Đại học Thủy lợi
Authors: Vũ Thị Thu Thủy
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2022, tr.357-359
Abstract: Bài báo này chỉ ra thực trạng việc sử dụng sách điện tử của sinh viên trong Trường thông qua phân tích số liệu truy cập vào bộ sưu tập sách điện tử trong học kỳ I năm học 2021-2022, đồng thời phân tích một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc hiệu suất sử dụng thấp. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên số của trường nhằm hướng tới việc thích nghi và xây dựng môi trường số trong Thư viện cũng như trong các trường đại học hiện nay.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11955
ISBN: 978-604-82-7001-8
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

111

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11955.pdf
      Restricted Access
    • Size : 227,28 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.