Item Infomation


Title: Giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại Viện quy hoạch Thủy lợi: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý kinh tế: Mã số 8340410
Authors: Đỗ Huy Phú
Advisor: Lê Văn Chính
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12022
Appears in Collections:Luận văn, Luận án
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5653.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.