Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý kinh tế: Mã số 8340410
Authors: Tô Thị Quy
Advisor: Phạm Thị Thanh Trang
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12024
Appears in Collections:Luận văn, Luận án
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5655.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.