Item Infomation


Title: Tăng cường công tác quản lý tài sản công tại Trường Đại học Y Hà Nội: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý kinh doanh: Mã số 8340110
Authors: Mai Thu Hằng
Advisor: Đỗ Thị Tuyết
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12032
Appears in Collections:Luận văn, Luận án
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5663.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,93 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.