Item Infomation


Title: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý kinh doanh: Mã số 8340110
Authors: Nguyễn Yến Hạnh
Advisor: Đỗ Văn Quang
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12033
Appears in Collections:Luận văn, Luận án
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5664.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,7 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.