Item Infomation


Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng bưu điện: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý kinh doanh: Mã số 8340110
Authors: Phan Thị Mỹ Hạnh
Advisor: Nguyễn Thế Hòa
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12034
Appears in Collections:Luận văn, Luận án
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5665.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.