Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của hàm lượng sợi Polypropylene lên các đặc tính kỹ thuật của bê tông bọt
Authors: Nguyễn Thị Mùi
Participants: Trịnh Thị Hà Phương
Nguyễn Thị Thanh
Lê Thị Thương
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 79 (6/2022), tr.52-61
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tăng hàm lượng sợi PP làm giảm khối lượng thể tích bê tông tươi và bê tông khô, hệ số truyền nhiệt, và vận tốc truyền xung siêu âm, tuy nhiên làm tăng độ hút nước, cường độ chịu nén và cường độ chịu uốn. Mẫu bê tông sử dụng 1% hàm lượng sợi PP cho cường độ chịu nén và chịu uốn cao nhất, và khối lượng thể tích cũng như hệ số truyền nhiệt nhỏ nhất. Ảnh hưởng của hàm lượng sợi PP lên cường độ chịu uốn rõ rệt và đáng kể hơn lên cường độ chịu nén. Các sợi PP đóng vai trò như cốt thép trong bê tông thông thường làm tăng cường độ chịu nén và chịu uốn của bê tông bọt.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12036
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2022
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12036.pdf
      Restricted Access
    • Size : 863,37 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.