Item Infomation


Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tham gia của tư nhân vào lĩnh vực cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Authors: Nguyễn Minh Tiến
Participants: Nguyễn Hữu Huế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 79 (6/2022), tr.62-70
Abstract: Thông qua nghiên cứu định tính tác giả đã nhận diện được 26 nhân tố tiềm năng ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tham gia của các nhà đầu tư tư nhân vào lĩnh vực cấp nước sạch tập trung nông thôn. Bằng nghiên cứu định lượng thông qua phân tích nhân tố EFA đã loại bỏ được 05 biến không phù hợp, kết quả cuối cùng còn lại 21 nhân tố. Tất cả các nhân tố đều hội tụ về nhóm riêng của mình và được sắp xếp thành 4 nhóm, số lượng các nhân tố con trong mỗi nhóm dao động từ 4 đến 6 nhân tố.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12037
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12037.pdf
      Restricted Access
    • Size : 417,61 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.