Item Infomation


Title: Nghiên cứu khai thác dữ liệu dự báo mưa hạn dài cho lưu vực sông Trà Khúc
Authors: Đặng Vi Nghiêm
Participants: Ngô Lê An
Nguyễn Thị Thu Hà
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 79 (6/2022), tr.112-119
Abstract: Nghiên cứu này tập trung đánh giá và nâng cao khả năng khai thác dữ liệu dự báo mưa mùa ECMWF-System5 thuộc Trung tâm dự báo hạn vừa châu Âu (ECMWF) ứng dụng cho lưu vực Trà Khúc với thời gian dự kiến dự báo 6 tháng thử nghiệm cho giai đoạn 1993-2016. Hai phương pháp hiệu chỉnh được xem xét là phương pháp hệ số tỷ lệ và phương pháp hồi quy tuyến tính. Kết quả cho thấy, cả hai phương pháp đều giúp cải thiện sai số tuyệt đối trung bình MAE giảm từ trung bình trên 50mm/tháng xuống dưới 10mm/tháng. Tuy nhiên, phương pháp hệ số tỷ lệ lại làm giảm hệ số tương quan R. Còn phương pháp hồi quy tuyến tính không làm thay đổi nhiều hệ số này. Nghiên cứu chỉ ra rằng, phương pháp hồi quy tuyến tính phù hợp để làm tăng chất lượng dữ liệu mưa dự báo hạn dài cho lưu vực Trà Khúc.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12043
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12043.pdf
      Restricted Access
    • Size : 833,68 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.