Item Infomation


Title: Mối quan hệ giữa nước-năng lượng của hệ thống hồ chứa đa mục tiêu trên lưu vực sông Bé
Authors: Nguyễn Thị Thùy Linh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 79 (6/2022), tr.120-127
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá các chính sách phát điện của hệ thống hồ chứa bậc thang trên lưu vực sông Bé về an ninh cấp nước (W) và sản xuất năng lượng (E). Mô hình mô phỏng phân bổ nước tổng quát (Generalized Water Allocation Simulation Model) đã được áp dụng để mô phỏng việc sử dụng và phân phối nước của một hệ thống phức hợp bao gồm phát điện và cấp nước. Các phương án được đề xuất bằng việc thay đổi số giờ phát điện hàng tháng đã được mô hình hóa và so sánh. Kết quả chứng minh rằng việc thỏa hiệp giữa việc phát điện và cấp nước có thể giúp giảm thiểu mức độ trầm trọng của tình trạng thiếu nước. Nghiên cứu cung cấp cái nhìn tổng thể về hiệu suất hoạt động của hệ thống hồ chứa bậc thang đa mục tiêu trên lưu vực sông Bé, đồng thời góp thêm cơ sở khoa học trong việc nâng cao hiệu quả quản lý vận hành liên hồ chứa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nước và năng lượng ở Việt Nam.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12044
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12044.pdf
      Restricted Access
    • Size : 433,02 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.