Item Infomation


Title: Bài giảng Tâm lý và giao tiếp trong du lịch
Authors: Bộ môn Quản trị du lịch
Issue Date: 2024
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13611
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13611.pdf
      Restricted Access
    • Size : 24,43 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.