Item Infomation


Title: Bài giảng Cấu tạo ô tô hiện đại (Bài giảng cao học)
Authors: Nguyễn Đức Ngọc
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Nội dung của bài giảng gồm: Tác động môi trường và sự phát triển của ô tô hiện đại; Ô tô điện và nguyên tắc thiết kế; Ô tô hydrid và nguyên tắc thiết kế; Xe điện dùng pin nhiên liệu.
Description: 225 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13613
Appears in Collections:BG cao học
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13613.pdf
      Restricted Access
    • Size : 14,86 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.