Item Infomation


Title: Bài giảng Quản lý rủi ro trong xây dựng (Bài giảng cao học)
Authors: Nguyễn Quang Cường
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Tổng quan quản lý rủi ro trong xây dựng; Đánh giá rủi ro trong xây dựng; Ứng phó với rủi ro.
Description: 111 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13617
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13617.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,83 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.