Item Infomation


Title: Bài giảng Tổ chức và quản lý xây dựng nâng cao (Bài giảng cao học)
Authors: Bộ môn Công nghệ và Quản lý Xây dựng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Tổng quan về tổ chức xây dựng; Các mô hình tiến độ thi công; Các phương pháp tổ chức thi công xây dựng công trình; Lập tiến độ và tổ chức thi công công trình đơn vị; Thiết kế mặt bằng xây dựng; Thiết kế vận tải công trường; Kiểm tra công trường xây dựng.
Description: 69 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13618
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13618.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,04 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.