Item Infomation


Title: Quản lý chất lượng xây dựng (Bài giảng cao học)
Authors: Bộ môn Công nghệ và Quản lý Xây dựng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Tổng quan về quản lý chất lượng xây dựng; Quy định nhà nước về quản lý chất lượng công trình; các công cụ trong công tác quản lý chất lượng; Triển khai chức năng chất lượng và ngôi nhà chất lượng; Đánh giá chất lượng công trình.
Description: 205 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13619
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13619.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,14 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.