Item Infomation


Title: Bài giảng Vật liệu xây dựng nâng cao (Bài giảng cao học)
Authors: Bộ môn Vật liệu xây dựng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Phụ gia cho bê tông; Bê tông dầm lăn: Bê tông tính năng cao; Công nghệ bê tông tự lèn.
Description: 159 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13621
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13621.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,95 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.