Item Infomation


Title: Bài giảng Quản lý công nghệ trong xây dựng (Bài giảng cao học)
Authors: Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng
Issue Date: 2020
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13623
Appears in Collections:BG cao học
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13623.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,93 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.